1. HB-SS H i HB-SS HC Sznury szklane dziane
2. HB-TKP i HB-TKPC Taśmy krzemowe samoprzylepne
3. HB-TSP i HB-TSPC Taśmy szklane samoprzylepne